SUTARTIES SĄLYGOS

s patvirtinate, kad Jums jau 18 ir daugiau metų. Jūs asmeniškai atsakote už savo fizinę ir medicininę sveikatos būsena. Esate įsitikinę, arba jau pasikonsultavę su savo šeimos daktaru, dėl fizinių pratimų vykdymo ir jų intensyvumo. 

Mes neatsakome už medicininius sveikatos pokyčius dėl treniruočių vykdymo, jų teisingo atlikimo, jėgos intensyvumo naudojamo lygio jūsų treniruotėse, neteisingos mitybos ir kitų faktorių, bloginančių Jūsų sveikatos būseną. Naudokitės konsultacijomis su tai išmanančiais asmenimis, specialistais, gydytojais.  

SUTARTIES VYKDYMAS

Sutarties sąlygos ir jų vykdymas įsigalioja nuo to momento, kai Jūs paspaudžiate žymę, kad Jūs sutinkate su šios sutarties išvardintomis sąlygomis. Jums nesutikus, jokie sekantys veiksmai nebus atliekami ir nuo to neatsiras jokių teisių ar įsipareigojimų.

TEIKĖJO IR KLIENTO  PAREIGOS

TEIKĖJAS įsipareigoja teikti nepertraukiamas IT (informacinėmis technologijomis) paremtas treniruočių sudarymo, jų vykdymo registravimo ir gautų duomenų apdorojimo paslaugas. Neviešinti kliento asmeninių duomenų. KLIENTAS įsipareigoja sumokėti numatytą atlygį už pasirinktą aptarnavimo sudėtingumą.

SUTARTYJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

Apmokėjimas vykdomas tik elektroniniu būdu į nurodytą PayPal atsiskaitomą sąskaitą. Prisiregistravimas joje yra nemokamas, mokėjimo kortelių pritraukimas yra numatytas, mokestis už sąskaitos palaikymą neimamas, likutis joje gali būti ir nulinis, mokėjimo sistema pripažįstama visame pasaulyje. Vienašališkai nutraukus sutartį arba nesinaudojant teikiamomis paslaugomis, pinigai negrąžinami, išskyrus sutarties FORCE MAJEURE punkte numatytas sąlygas.

SUTARTIES FORCE MAJEURE

Aplinkybės, kurios nenumatytos šioje sutartyje, tokios kaip mirtis, stichinės nelaimės, valstybės draudimas verstis šia veikla, pranešus apie tai TIEKĖJUI per 7 kalendorines dienas, KLIENTUI bus grąžinami pinigai už apmokėta ir nepanaudotą laikotarpį.

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

Sutarčiai taikomi Lietuvos respublikos teisės aktai. Šalių ginčas sprendžiamas derybomis, o nesutarus- teisme.